• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Lenoir(Pháp) phát ming ra động cơ 2 thì 1860 dùng khí Gas-1668048
  | 305 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Otto(Đức) phát minh động cơ 4 thì năm 1876-1668034
  | 299 lượt tải | 1 file đính kèm
 • sự trộn các ánh sáng màu-1665170
  | 299 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sửa tật cận thị-1665159
  | 327 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mắt cận-1665153
  | 311 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cấu tạo Động cơ điện-1665146
  | 307 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cấu tạo của trái đất-1665141
  | 311 lượt tải | 1 file đính kèm