• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • tạo nut 2 chức năng Pause va Play-1665099
  | 291 lượt tải | 1 file đính kèm
 • làm chủ đề giao diện Flas-1665085
  | 310 lượt tải | 1 file đính kèm
 • chèn âm thanh-1664471
  | 308 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Làm chữ giao diện Flas-1662302
  | 292 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Photoshop 7.0 - Bài 5-1645138
  | 327 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Photoshop 7.0 - Bài 4-1645115
  | 309 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Photoshop 7.0 - Bài 3 Tạo mẫu-1645094
  | 322 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Photoshop 7.0 - Bài 2 Dựng hình 3D-1645029
  | 338 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Photoshop 7.0 - Bài 1-1644986
  | 327 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn học Flas 12-1644355
  | 331 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn học Flas 11-1644337
  | 306 lượt tải | 1 file đính kèm