Saturday, 06/03/2021 - 14:07|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • suoi ca o thanh hoa-4483913
  | 199 lượt tải | 1 file đính kèm
 • tạo nut 2 chức năng Pause va Play-1665099
  | 174 lượt tải | 1 file đính kèm
 • làm chủ đề giao diện Flas-1665085
  | 176 lượt tải | 1 file đính kèm
 • chèn âm thanh-1664471
  | 172 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Làm chữ giao diện Flas-1662302
  | 166 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Photoshop 7.0 - Bài 5-1645138
  | 184 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Photoshop 7.0 - Bài 4-1645115
  | 180 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Photoshop 7.0 - Bài 3 Tạo mẫu-1645094
  | 181 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Photoshop 7.0 - Bài 2 Dựng hình 3D-1645029
  | 199 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Photoshop 7.0 - Bài 1-1644986
  | 188 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn học Flas 12-1644355
  | 186 lượt tải | 1 file đính kèm