Saturday, 06/03/2021 - 15:31|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Giải mã-3966966
  | 181 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phát sinh thể dị bội trong GP1-3966970
  | 182 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hoán vị gen-3966843
  | 186 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đột biến chuyển đoạn NST-3967037
  | 193 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đột biến đoản đoạn NST-3967043
  | 192 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kỉ thuật di truyền-3967051
  | 184 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phim tổng hợp ARN-3966827
  | 166 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quá trình nhân đôi của ADN-922502
  | 166 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giảm phân-1610642
  | 162 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyên phân-1637366
  | 167 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mối quan hệ giữa gen và tính trạng-1150665
  | 168 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quá trình nguyên phân-1150643
  | 168 lượt tải | 1 file đính kèm