Friday, 30/10/2020 - 17:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Giải mã-3966966
  | 152 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phát sinh thể dị bội trong GP1-3966970
  | 157 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hoán vị gen-3966843
  | 152 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đột biến chuyển đoạn NST-3967037
  | 163 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đột biến đoản đoạn NST-3967043
  | 160 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kỉ thuật di truyền-3967051
  | 154 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phim tổng hợp ARN-3966827
  | 139 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quá trình nhân đôi của ADN-922502
  | 137 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giảm phân-1610642
  | 137 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyên phân-1637366
  | 142 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mối quan hệ giữa gen và tính trạng-1150665
  | 141 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quá trình nguyên phân-1150643
  | 139 lượt tải | 1 file đính kèm