Friday, 26/02/2021 - 01:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Hơi nước thoát ra qua lỗ khí-3973619
  | 183 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cấu tạo trong của thân non-3973614
  | 178 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sơ đồ cắt ngang của thân cây trưởng thành-3973610
  | 183 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Con đường vận chuyển các chất-3973605
  | 180 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sự thoát nước thành giọt-3973596
  | 181 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hoa nở-1592407
  | 176 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Một số thí nghiệm về Thực vật-1581444
  | 168 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng sáng-1592714
  | 164 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng đất-1592383
  | 171 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sự nảy mầm của hạt-1592372
  | 164 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lỗ khí khổng-1577130
  | 170 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cây bắt ruồi-1577020
  | 165 lượt tải | 1 file đính kèm