• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Hơi nước thoát ra qua lỗ khí-3973619
  | 303 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cấu tạo trong của thân non-3973614
  | 318 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sơ đồ cắt ngang của thân cây trưởng thành-3973610
  | 315 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Con đường vận chuyển các chất-3973605
  | 315 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sự thoát nước thành giọt-3973596
  | 303 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giải mã-3966966
  | 321 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phát sinh thể dị bội trong GP1-3966970
  | 306 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hoán vị gen-3966843
  | 320 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đột biến chuyển đoạn NST-3967037
  | 333 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đột biến đoản đoạn NST-3967043
  | 328 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thụ tinh và sự phát triển phôi-3967026
  | 317 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kỉ thuật di truyền-3967051
  | 319 lượt tải | 1 file đính kèm