Sunday, 28/02/2021 - 20:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Hơi nước thoát ra qua lỗ khí-3973619
  | 186 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cấu tạo trong của thân non-3973614
  | 179 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sơ đồ cắt ngang của thân cây trưởng thành-3973610
  | 185 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Con đường vận chuyển các chất-3973605
  | 181 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sự thoát nước thành giọt-3973596
  | 182 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giải mã-3966966
  | 179 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phát sinh thể dị bội trong GP1-3966970
  | 180 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hoán vị gen-3966843
  | 186 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đột biến chuyển đoạn NST-3967037
  | 192 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đột biến đoản đoạn NST-3967043
  | 191 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thụ tinh và sự phát triển phôi-3967026
  | 191 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kỉ thuật di truyền-3967051
  | 183 lượt tải | 1 file đính kèm