Sunday, 28/02/2021 - 20:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • TN Sắt + Lưu huỳnh-11487525
  | 205 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thí nghiệm Nhôm + Lưu huỳnh-11487520
  | 190 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Điều chế Oxi từ Kalipemanganat-1593204
  | 188 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khí cacbonic làm đục nước vôi trong-1593195
  | 164 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Điều chế Hidro từ Zn và HCl-1593096
  | 180 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hiđrô tác dụng với Đồng II oxit-1577056
  | 193 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Xe Benz dau tien-1048812
  | 173 lượt tải | 1 file đính kèm
 • xe chạy bằng hơi nước-1048822
  | 179 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đoàn tàu hơi nước đầu tiên-1048826
  | 166 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bảo từ-1048838
  | 167 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tàu ngầm đầu tiên-1048832
  | 168 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thí nghiệm Natri + Nước-937747
  | 179 lượt tải | 1 file đính kèm