Sunday, 07/03/2021 - 12:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • TN Sắt + Lưu huỳnh-11487525
  | 205 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thí nghiệm Nhôm + Lưu huỳnh-11487520
  | 191 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phản ứng nhiệt nhôm trong nước-1637373
  | 198 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Điều chế Oxi từ Kalipemanganat-1593204
  | 189 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khí cacbonic làm đục nước vôi trong-1593195
  | 165 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Điều chế Hidro từ Zn và HCl-1593096
  | 181 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Điều chế Axetilen-1592998
  | 190 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mêtan tác dụng với Clo-1577181
  | 198 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hiđrô tác dụng với Đồng II oxit-1577056
  | 193 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thăng hoa của Iốt-1581450
  | 172 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Xe Benz dau tien-1048812
  | 174 lượt tải | 1 file đính kèm
 • xe chạy bằng hơi nước-1048822
  | 179 lượt tải | 1 file đính kèm