Thursday, 24/09/2020 - 18:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • TN Sắt + Lưu huỳnh-11487525
  | 160 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thí nghiệm Nhôm + Lưu huỳnh-11487520
  | 150 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phản ứng nhiệt nhôm trong nước-1637373
  | 159 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Điều chế Oxi từ Kalipemanganat-1593204
  | 153 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khí cacbonic làm đục nước vôi trong-1593195
  | 133 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Điều chế Hidro từ Zn và HCl-1593096
  | 135 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Điều chế Axetilen-1592998
  | 149 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mêtan tác dụng với Clo-1577181
  | 160 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hiđrô tác dụng với Đồng II oxit-1577056
  | 147 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thăng hoa của Iốt-1581450
  | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Xe Benz dau tien-1048812
  | 131 lượt tải | 1 file đính kèm
 • xe chạy bằng hơi nước-1048822
  | 140 lượt tải | 1 file đính kèm