• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • TN Sắt + Lưu huỳnh-11487525
    | 364 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Thí nghiệm Nhôm + Lưu huỳnh-11487520
    | 339 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Phản ứng nhiệt nhôm trong nước-1637373
    | 330 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Điều chế Oxi từ Kalipemanganat-1593204
    | 324 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Khí cacbonic làm đục nước vôi trong-1593195
    | 288 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Điều chế Hidro từ Zn và HCl-1593096
    | 316 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Điều chế Axetilen-1592998
    | 327 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Mêtan tác dụng với Clo-1577181
    | 347 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Hiđrô tác dụng với Đồng II oxit-1577056
    | 323 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Thăng hoa của Iốt-1581450
    | 289 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Xe Benz dau tien-1048812
    | 300 lượt tải | 1 file đính kèm
  • xe chạy bằng hơi nước-1048822
    | 316 lượt tải | 1 file đính kèm