Thursday, 13/08/2020 - 10:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • TN Sắt + Lưu huỳnh-11487525
  | 144 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thí nghiệm Nhôm + Lưu huỳnh-11487520
  | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Clip về HCM-11487511
  | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hình ảnh đèo ngang-11487503
  | 153 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tuyên ngôn độc lập-5553379
  | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trái đất-4878725
  | 127 lượt tải | 1 file đính kèm
 • suoi ca o thanh hoa-4483913
  | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Món quà miền Nam-4402842
  | 132 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hơi nước thoát ra qua lỗ khí-3973619
  | 138 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cấu tạo trong của thân non-3973614
  | 119 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sơ đồ cắt ngang của thân cây trưởng thành-3973610
  | 130 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Con đường vận chuyển các chất-3973605
  | 125 lượt tải | 1 file đính kèm