Saturday, 24/10/2020 - 05:27|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • TN Sắt + Lưu huỳnh-11487525
  | 169 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thí nghiệm Nhôm + Lưu huỳnh-11487520
  | 157 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Clip về HCM-11487511
  | 159 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hình ảnh đèo ngang-11487503
  | 182 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tuyên ngôn độc lập-5553379
  | 150 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trái đất-4878725
  | 151 lượt tải | 1 file đính kèm
 • suoi ca o thanh hoa-4483913
  | 167 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Món quà miền Nam-4402842
  | 156 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hơi nước thoát ra qua lỗ khí-3973619
  | 155 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cấu tạo trong của thân non-3973614
  | 142 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sơ đồ cắt ngang của thân cây trưởng thành-3973610
  | 149 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Con đường vận chuyển các chất-3973605
  | 151 lượt tải | 1 file đính kèm