Friday, 30/10/2020 - 16:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Lễ phát động "Tết vì bạn nghèo" TH Kim Sơn-11509329
  | 130 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lễ phát động "Tết vì bạn nghèo" TH Kim Sơn-11509324
  | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115967
  | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115962
  | 133 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115956
  | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổng kết năm học-10568591
  | 108 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổng kết năm học-10568579
  | 33 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổng kết năm học-10568586
  | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • văn nghệ chào mừng 20.11 trường TH Kim Sơn-8450824
  | 107 lượt tải | 1 file đính kèm
 • văn nghệ chào mừng 20.11 trường TH Kim Sơn-8435519
  | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • văn nghệ chào mừng 20.11 trường TH Kim Sơn-8435501
  | 138 lượt tải | 1 file đính kèm
 • văn nghệ chào mừng 20.11 lớp 2A3 trường TH Kim Sơn-8435473
  | 132 lượt tải | 1 file đính kèm