• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • ẢNH HOẠT ĐỘNG-11770927
  | 319 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lễ phát động "Tết vì bạn nghèo" TH Kim Sơn-11509329
  | 306 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lễ phát động "Tết vì bạn nghèo" TH Kim Sơn-11509324
  | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115967
  | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115962
  | 297 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115956
  | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo viên lao động XDCSVC-10619146
  | 322 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lao động chuẩn bị cho năm học mới-10619123
  | 297 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quang cảnh nhà trường-10579394
  | 302 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổng kết năm học-10568591
  | 281 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổng kết năm học-10568586
  | 30 lượt tải | 1 file đính kèm