• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • ẢNH HOẠT ĐỘNG-11770927
  | 319 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lễ phát động "Tết vì bạn nghèo" TH Kim Sơn-11509329
  | 306 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lễ phát động "Tết vì bạn nghèo" TH Kim Sơn-11509324
  | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115967
  | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115962
  | 297 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115956
  | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đại hội chi bộ-10871316
  | 80 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đại hội chi bộ-10871306
  | 287 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hội nghị CBVC 14-15-10782267
  | 341 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Văn nghệ 20/11 lớp 1A3-10782253
  | 342 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đội bóng Nữ trường Tiểu học Kim Sơn-10782202
  | 308 lượt tải | 1 file đính kèm