Saturday, 15/08/2020 - 08:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • ẢNH HOẠT ĐỘNG-11770927
  | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lễ phát động "Tết vì bạn nghèo" TH Kim Sơn-11509329
  | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lễ phát động "Tết vì bạn nghèo" TH Kim Sơn-11509324
  | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TN Sắt + Lưu huỳnh-11487525
  | 144 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thí nghiệm Nhôm + Lưu huỳnh-11487520
  | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Clip về HCM-11487511
  | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hình ảnh đèo ngang-11487503
  | 153 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115967
  | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115962
  | 96 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115956
  | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đại hội chi bộ-10871316
  | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đại hội chi bộ-10871306
  | 89 lượt tải | 1 file đính kèm