• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • ẢNH HOẠT ĐỘNG-11770927
  | 319 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lễ phát động "Tết vì bạn nghèo" TH Kim Sơn-11509329
  | 306 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lễ phát động "Tết vì bạn nghèo" TH Kim Sơn-11509324
  | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TN Sắt + Lưu huỳnh-11487525
  | 364 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thí nghiệm Nhôm + Lưu huỳnh-11487520
  | 339 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Clip về HCM-11487511
  | 343 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hình ảnh đèo ngang-11487503
  | 401 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115967
  | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115962
  | 297 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh nhật học sinh Trường Tiểu học Kim Sơn-11115956
  | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đại hội chi bộ-10871316
  | 80 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đại hội chi bộ-10871306
  | 287 lượt tải | 1 file đính kèm