• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • T. Anh 7
    | 349 lượt tải | 1 file đính kèm
    VANDON JUNIOR HIGH SCHOOLTeacher: Đặng Thị Mỹ DungEnglish7UNIT 9: AT HOME AND AWAYLANGUAGE FOCUS 31.How much is it ?2. Prepositions.3. Past simple tense. 4. Simple tenses5. More , less , and fewer.1. HOW MUCH IS IT ?Structure: How much +be ...