Monday, 01/03/2021 - 22:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • Giải bài toán bằng nhiều cách
    | 199 lượt tải | 1 file đính kèm
    Hệ thống bài tập hóa học giải bằng nhiều cách VD1: Nung m gam Fe trong không khí, sau một thời gian thu được 104,8 gam hỗn hợp chất rắn A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch B và 12,096 lít hỗn ...
  • hóa 10
    | 196 lượt tải | 1 file đính kèm
    Nguyễn Thị Kim Oanh - Gv trường THPT Bỉm sơnHoá họcThiết kế bài dạy: Nguyễn Thị Kim OanhGv trường THPT Bỉm sơnNguyễn Thị Kim Oanh - Gv trường THPT Bỉm sơnKiểm tra bài cũ:1) Viết cấu hình electron của Na, Cl, H, N? Viết phương trình biểu diễn sự ...