Saturday, 05/12/2020 - 09:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • GA lớp ghep 2+3 tuần 3-6117018
  | 169 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 3Thứ 2 ngày 30 tháng 8 năm 2010NTĐ2NTĐ3Tiết 1MônBàiTập đọcBạn của nai nhỏ( T1)Đạo đứcGiữ lời hứa ( tiết 1)I. Mục tiêu - Biết đọc liền mạch cá từ, cụm từ trong câu; ngát nghỉ ngơi đúng và rõ ràng.- Hiểu ý nghĩa: Câu chuyện người bạn ...
 • GA lớp ghep 2+3 tuần 2-6116953
  | 171 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 2Thứ 2 ngày 23 tháng 8 năm 2010NTĐ2NTĐ3Tiết 1MônBàiTập đọcPhần thưởngĐạo đứcKính yêu Bác Hồ ( tiết 2)I. Mục tiêu - Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.- Hiểu ND: Câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích học ...
 • GA lớp ghep 2+3 tuần 1-6116890
  | 164 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 1Thứ 2 ngày 16 tháng 8 năm 2010NTĐ2NTĐ3Tiết 1MônBàiTập đọcCó công mài sắt có ngày nên kim ( tiết 1)Đạo đứcKính yêu Bác Hồ ( tiết 1)I.Mục tiêu Đọc đúng rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.- Biết ...
 • Lớp ghép 2+3 Tuần 1-6098559
  | 192 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 1Thứ 2 ngày 16 tháng 8 năm 2011NTĐ2NTĐ3Tiết 1MônBàiTập đọcCó công mài sắt có ngày nên kim ( tiết 1)Đạo đứcKính yêu Bác Hồ ( tiết 1)I.Mục tiêu Đọc đúng rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.- Biết ...