• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Giáo án lớp 5 tuần 15 tất cả các môn-9899613
  | 347 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 15 Thứ hai, ngày 02 tháng 12 năm 2013Tiết 71 : ToánLUYỆN ...
 • Giáo án lớp 5- tuần 14-9868082
  | 366 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 14:Thứ 2 ngày 25 tháng 11 năm 2013 T1. HĐTT: Chào cờ T2. Mĩ thuật: GV chuyên-----------------------------------------------------------------------------------T3.TẬP ĐỌC: ...
 • Giáo án lớp 5 tuần 13 tất cả các môn-9847758
  | 335 lượt tải | 1 file đính kèm
  13 Thứ 2 ngày 18 tháng 11 năm 2013 T1. HĐTT: Chào cờ T2. Mĩ thuật: GV ...
 • Giáo án lớp 5 tuần 12 tất cả các môn-9689166
  | 340 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 13Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2011TẬP ĐỌCNGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:-Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kĩ chậm rãi, phù hợp với diễn biến các sự việc.-Hiểu ý nghĩa: Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, sự thông minh và dũng cảm của ...
 • Giáo án lớp 5 tuần 12 tất cả các môn-9689146
  | 303 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 12Thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 2011TẬP ĐỌCMÙA THẢO QUẢI. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:-Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của rừng thảo quả. -Hiểu nội dung: Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả.II. ...
 • Giáo án lớp 5 tuần 11 tất cả các môn-9678494
  | 306 lượt tải | 1 file đính kèm
  11 Thứ 2 ngày 7 tháng 11 năm 2011T1. HĐTT: Chào cờT2. Mĩ thuật: GV ...
 • Giáo án lớp 5 tuần 11 tất cả các môn-9678484
  | 335 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 10Thứ 2 ngày 31 tháng 10 năm 2011 T1.SHTT: Chào cờ đầu tuầnT2.Mĩ thuật: GV chuyên------------------------------------------------------------------T3.TẬP ĐỌC: ...
 • Giáo án lớp 5 tuần 10 tất cả các môn-9667136
  | 327 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 10Thứ 2 ngày 31 tháng 10 năm 2011 T1.SHTT: Chào cờ đầu tuầnT2.Mĩ thuật: GV chuyên------------------------------------------------------------------T3.TẬP ĐỌC: ...
 • Giáo án lớp 5 tuần 9 tất cả các môm-9663770
  | 334 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 9 Thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2011T1.SHTT: Chào cờ đầu tuầnT2.Mĩ thuật: GV ...
 • QUI CHE CHI TIEU NOI BO di kho bac 2013.doc-9086136
  | 311 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD&ĐT TẠO ....................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH THị TRấNĐộc lập – Tự do - Hạnh phúcSố : 02/QĐ-TTH Thị trấn, ngày 12 tháng 01 năm 2013QUYẾT ĐỊNHVề việc Ban hành Quy chế chi ...
 • Giáo án lớp 5 Tuần 15 (10-11)-6744180
  | 310 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thứ 2 ngày 23 tháng 11 năm 2009Tập đọc: NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HONI. Mục tiêu. - Đọc đúng: truyền sang, loach quách, lén chạy, rắc rối, loai hoai, trộm gỗi, chão - Đọc diễn cảm với giọng kể chậm rãi, nhanh và hồi hộp hơn đoạn kể về mưu trí và hành ...
 • Giáo án L5 Tuần 9 (11-12)-6505812
  | 339 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thứ 2 ngày 10 tháng 10 năm 2011.Tập đọc: CÁI GÌ QUÝ NHẤT? I. Mục tiêu:- Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài, biết phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật.- Nắm được vấn đề tranh luận (Cái gì quý nhất), mà ý được khẳng định qua tranh luận : ...