Saturday, 06/03/2021 - 15:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • the duc lop 5-9783313
    | 192 lượt tải | 1 file đính kèm
    TUẦN 1:Ngày soạn : Ngày tháng 08 năm 2013Ngày dạy : Thứ 4 ngày tháng 08 năm 2013BÀI 1 : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỚP, ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI `` KẾT BẠN``I. Mục tiêu :- Giới thiệu chương trình thể dục 5, yêu cầu học sinh biết được ...
  • Soang kien kinh nghiem doan doi-7385220
    | 166 lượt tải | 1 file đính kèm
    PHỤ LỤCI. ĐẶT VẤN ĐÊ: 3II. THỰC TRẠNG: 3Ví dụ trò chơi: 4+ Chơi thẻ:. 4+ Trò chơi: Cõng rồng đi chơi. 4III. GIẢI PHÁP: 51 Sưu tầm trò chơi: 52. Chọn trò chơi cho phù hợp lứa tuổi: 53.Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, lời ca: 64. Lựa chọn địa điểm: 75. ...