• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • ki thuat lop 5-1560074
    | 340 lượt tải | 1 file đính kèm
    Kế hoạch bài dạy môn kỹ thuật L5Ngày soạn: 1/ 9/ 06 Ngày dạy: Thứ 3/ 5/ 9/ 06Chương I: Kĩ thuật phục vụBài 1: Đính khuy hai lỗ ( 2 tiết)I. Mục tiêuHS cần phải:- Biết cách đính khuy 2 lỗ- Đính được khuy hai lỗ đúng ...