• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Giáo dục ngoài giờ lên lớp-9719103
  | 327 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 9Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2009 Tuần 1: THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI Đặt tên cho hoạt động: THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI I . Yêu cầu giáo dụcHS hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ ...
 • Giao An lớp 5 Tuần 24 Mới-2801193
  | 330 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 24Ngày soạn: 28/2/2009Ngày dạy: Thứ hai, ngày 2/3/2009Đạo đứcEm yêu tổ quốc Việt nam I. Mục tiêuHọc xong bài này HS biết : - Tổ quốc của em là tổ quốc VN; tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế.- Tích cực học ...
 • giao an tuan 21 lớp 5-2621355
  | 310 lượt tải | 1 file đính kèm
  NGÀYMÔNBÀIThứ 206.02Tập đọcToánĐạo đức Lịch sửTrí dũng song toànLuyện tập về tính diện tích Em yêu Tổ quốc Việt Nam ( Tiết 1)Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta Thứ 307.02L.từ và câu Toán Khoa học MRVT : Công dânLuyện ...
 • khoahoc5 (ca nam).rar-1560108
  | 305 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 1 Khoa học SỰ SINH SẢNI. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:- Nhận ra mọi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra, con cái có những đặc điểm giống với bố mẹ của mình.- Hiểu và nêu được ý nghĩa của sự ...
 • khoa hoc 5-1384356
  | 302 lượt tải | 1 file đính kèm
  Phần I : Trắc nghiệm Khoanh tròn vào cái trước câu trả lời đúng : Câu 2 : (1 điểm)Thế nào là sự biến đổi hóa học ? a. Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau,mỗi chất giữ nguyên tính chất của nó. b.Sự biến đổi từ chất này thành chất khác. c. ...
 • Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy-1384366
  | 299 lượt tải | 1 file đính kèm
  KHOA HỌC 5Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảySinh viên thực hiện: Lê Thị TìnhMục tiêu: Giúp học sinh: Biết được tác dụng của năng lượng gió, năng lượng nước chảy.- Học sinh kể được những thành tựu trong việc khai thác năng lượng ...
 • kHoa học 5 tron bộ-1384359
  | 307 lượt tải | 1 file đính kèm
  KHOA HOC : Bài 1: Söï sinh saûnI. Muïc tieâu :-Sau baøi hoïc, HS coù khaû naêng : -Nhaän ra moãi treû em ñeàu do boá meï, sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá, meï mình. -Neâu yù nghóa cuûa söï ...
 • khoa học 5 cả năm-1384363
  | 328 lượt tải | 1 file đính kèm
  KHOA HOC : Bài 1: Söï sinh saûnI. Muïc tieâu :-Sau baøi hoïc, HS coù khaû naêng : -Nhaän ra moãi treû em ñeàu do boá meï, sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá, meï mình. -Neâu yù nghóa cuûa söï ...
 • Bài 44. Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy-1384371
  | 310 lượt tải | 1 file đính kèm
  KHOA HỌC LỚP 5Người thực hiện: Nguyễn Trường VinhTrường Tiểu học số 1 Duy NghĩaVỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPCHƯƠNG 2 PHẦN 3SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNGKiểm tra bài cũ:Hãy kể ra những năng lượng chất đốt mà con người đã sử dụng?Câu 1Câu 2 Các chất đốt khi bị cháy thải ...