Saturday, 24/10/2020 - 04:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • GiaoAnTinKhoi4(hoc ki I).-5037756
    | 139 lượt tải | 1 file đính kèm
    Tuần 8 Thứ ngày tháng năm 2011Lớp 4A: sĩ số:Lớp 4B: sĩ số:Lớp 4C: sĩ số:Tiết 15: vẽ tự do bằng cọ vẽ và bút chì (2 ...
  • GiaoAnTin i4(hoc ki 2).2010-2011-5037999
    | 127 lượt tải | 1 file đính kèm
    Tuần 19 Thứ ngày tháng năm 2011Lớp 4A: sĩ số:Lớp 4B: sĩ số:Lớp 4C: sĩ số:Tiết 37: khám phá rừng nhiệt đới (3 ...