• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Giáo án lớp 4- tuần 14-9876839
  | 337 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thứ hai ngày 25 thág 11 năm 2013Đạo đứcBIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO ( T1)I. Mục tiêu: - Biết được công lao của thầy giáo, cô giáo.- Nêu được những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo.- Lễ phép vâng lời thầy giáo, cô giáo.*HS ...
 • Kế hoạch chuyên môn năm học 2013-2014-9741310
  | 329 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD& ĐT QUẾ PHONGTRƯỜNG TH CẮM MUỘN 2 Số : /KHCM-PHTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cắm Muộn, ngày......tháng.... năm 2013 ...
 • Khoa học 4 năm học 09-10 Theo KTKN mơi-2409153
  | 322 lượt tải | 1 file đính kèm
  CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG?I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Nêu được những điều kiện vật chất mà con người cần để duy trì sự sống của mình. - Kể được những điều kiện về tinh thần cần sự sống của con người như sự quan tâm, chăm sóc, giao tiếp xã hội, các ...
 • Giao anKhoa hoc 4(Ca nam).doc-2408957
  | 385 lượt tải | 1 file đính kèm
  CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG?I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Nêu được những điều kiện vật chất mà con người cần để duy trì sự sống của mình. - Kể được những điều kiện về tinh thần cần sự sống của con người như sự quan tâm, chăm sóc, giao tiếp xã hội, các ...