• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • GIÁO ÁN LỚP GHÉP 1-5-10810770
  | 409 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 14: Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2007 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2Nhóm trình độ 2Nhóm trình độ 3MônTên bài Tập ...
 • Giáo án lớp 3 Tuần 32-10267334
  | 351 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 32Thứ hai ngày tháng năm 2006 TẬP ĐỌC :NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON VƯỢNI/ Yêu cầu :Rèn kĩ năng đọc thành tiếngChú ý các từ ngữ : tận số, tảng đá, bắn trúng, rỉ ra, bùi nhùi, vắt sữa, giật phắt, lẳng lặng.Biết đọc bài với giọng cảm xúc, thay đổi ...
 • Giáo án lớp 3 Tuần 31-10267325
  | 330 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 31Thứ hai ngày tháng năm 2006 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: BÁC SĨ Y-ÉC-XANH I/. Yêu cầu: Đọc đúng: Đọc đúng các từ, tiếng khó hoặc dễ sai do phiên âm tiếng nước ngoài: Y-éc-xanh các từ ngữ HS địa phương dễ viết sai: nghiên cứu, vi trùng, chân ...
 • Giáo án lớp 3 tuần 25 năm học 2013-2014-10157033
  | 427 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 25Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2014TIẾT 1 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ----------------------------------------------------------TIẾT 2+3 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆNTIẾT 73-74. HỘI VẬTI. MỤC TIÊU1. ...
 • Giáo án lớp 3 tuần 22 năm học 2013-2014-10097323
  | 409 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 22Thứ hai ngày 9 tháng 2 năm 2014TIẾT 1 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂCHÀO CỜ --------------------------------------------------------TIẾT 2+3 TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆNTiết 65: NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ ...
 • Giáo án lớp 3 tuần 21 năm học 2013-2014-10063565
  | 410 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 21Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2014Hoạt động tập thểTập đọc - kể chuyệnTiết 41: Ông tổ nghề thêuI. Mục tiêuA. Tập đọc- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ.- Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham ...
 • Giáo án lớp 3 T28-10052375
  | 325 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 28Thứ hai ngày …tháng…..năm 2006 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆNCUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNGI/Yêu cầu: A- Tập đọc:Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:Chú ý các từ ngữ:sửa soạn, mải mê, chải chuốt, ngúng nguẩy, khỏe khoắn, thảng thốt, tập tễnh...Biết đọc phân ...
 • Giáo án lớp 3 T27-10052371
  | 335 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 27Thứ hai ngày tháng năm 200... TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: ÔN TẬP KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG(Tiết 1). I/. Yêu cầu: Đọc đúng: Kiểm tra đọc (lấy điểm).Nội dung: Các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26.Kĩ năng đọc thành tiếng: Phát ...
 • Giáo án lớp 3 tuần 18 năm học 2013-2014-9993278
  | 309 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 18Thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2013TIẾT 1 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂTIẾT 2+3 TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆNTIẾT 52+53: ÔN TẬP HỌC KÌ I (Tiết 1+2)I. MỤC TIÊU:- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn ...
 • ĐỀ KSĐKL1-9938125
  | 313 lượt tải | 1 file đính kèm
  kiểm tra cuối học kỳ I - năm học 2007 - 2008Môn: Khoa học Lớp 5 (Thời gian làm bài 40 phút) Họ và tên học sinh: ................................................................... Lớp: ..........Câu 1. Điền dấu (x) vào ô trống trước câu trả lời ...
 • Chính tả lớp3-9938112
  | 317 lượt tải | 1 file đính kèm
  CHÊNH TAÍ Nghe - Viãút: Hai Baì Træng (Tiãút 37) (boí tiãút naìy)Phán biãût l/n; iãt/iãcI - MUÛC ÂÊCH, YÃU CÁÖU Reìn kyî nàng viãút chênh taí: 1. Nghe - viãút chênh xaïc. Âoaûn 4 cuía truyãûn Hai Baì Træng. Biãút viãút hoa âuïng caïc tãn riãng. 2. ...
 • Giáo án L3 T22-9934783
  | 327 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 22Thứ hai ngày tháng năm 2006 TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN: NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤI/ Yêu Cầu:Biết đọc phân biệt lời nhân vật với lời của nhà bác học và bà cụ.Hiểu các từ ngữ mới: Ê-đi xơn, nhà bác học, cười móm mém.Đọc thầm nhanh, nắm các chi tiết ...