• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Giáo án lớp 2- tuần 21 năm học 2013-2014-10063611
  | 379 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 21Thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2014Tiết1: Chào TIẾT 2- 3: Tập đọcChim sơn ca và bông cúc trắng.I. Mục tiêu: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rành mạch được toàn bài. - Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Hãy để cho chim được tự do ca hát, bay ...
 • Giáo án lớp 2- tuần 18 năm học 2013-2014-9993573
  | 384 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 18Thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2013TIẾT 1: CHÀO CỜTIẾT 2 – 3: TẬP ĐỌCÔn tập kiểm tra cuối học kì 1(Tiết 1)I. Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì I (Phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ ; tốc ...
 • Giáo án lớp 2- tuần 16-9938163
  | 341 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 16Thứ 2 ngày 9 tháng 12 năm 2013Tiết 1- 2: TẬP ĐỌCCON CHÓ NHÀ HÀNG XÓMI. MỤC TIÊU:- Biết ngắt nghỉ hơi nghỉ hơi đúng chỗ ;Bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.- Hiểu ND: Sự gần gũi, đáng yêu của con vật nuôi đối với đời sống tình cảm ...
 • Giáo án lớp 2- tuần 15 năm học 2013-2014-9899652
  | 347 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 15Thứ hai ngày 2 tháng 12 năm 2013TIẾT 1: CHÀO CỜTIẾT 2 - 3: TẬP ĐỌCHai anh emI.Mục tiêu: - Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu biết đọc rõ lời diễn tả ý nghĩ của nhân vật trong bài.- Hiểu ND : Sự quan tâm, lo lắng cho nhau, nhường nhịn ...
 • Giáo án lớp 2- tuần 14-9868044
  | 334 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 14 Thứ hai ngày 25 tháng 11 năm 2013TIẾT 1: CHÀO CỜTIẾT 2 - 3: TẬP ĐỌCCâu chuyện bó đũa .I. Mục tiêu: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ; biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.- Hiểu ND : Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em phải ...
 • GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 15-8374645
  | 354 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 15 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2010 Tiết 1 Chào Tiết 2+3 TẬP ĐỌC ...
 • GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 14-8374636
  | 333 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 14 Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010Tiết 1 Chào cờ2+3 ...
 • Tuần 15 lop 3-8361896
  | 366 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 15: Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2011 ...
 • Tuần 13 lop 3-8361889
  | 334 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 13 Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011 TẬP ĐỌCBÔNG HOA NIỀM VUII/ Mục tiêu:- Biết ngắt nghỉ hơi đúng; đọc rõ lời nhân vật trong bài.- Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn HS trong câu chuyện. (Trả lời các ...
 • Giao an tuan 12 lop 2-8361882
  | 379 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 12 Thứ hai ngày7 tháng 11 năm 2011 TẬP ĐỌCSự tích cây vú sữaI Mục tiêu : - HS đọc đúng,rõ ràng toàn bài ,biết ngắt , nghỉ hơi đúng ở câu có nhiều dấu phẩy , giữa các cụm từ.(TLCH 1,2,3,4 )- ...
 • Ke hoach chi dao chuyen mon cua Pho hieu truong-8174231
  | 315 lượt tải | 1 file đính kèm
  KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔNNĂM HỌC 2012- 2013 ……… (………A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM : Tiếp tục quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Tỉnh Đảng bọ lần thứ XVI; Đổi mới căn bản ...
 • GA Tiếng việt 2 Tuân 29-3030149
  | 326 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 29TẬP ĐỌCNHỮNG QUẢ ĐÀOI - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng :- Đọc trơn cả bài. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.- Bước đầu biết đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng các nhân vật ông, 3 cháu : Xuân, Vân, Việt).2. Rèn kỹ ...