• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • GA_L1_TUAN_4 CKT (Times New Roman)-3911076
    | 305 lượt tải | 1 file đính kèm
    Thứ 2 ngày 14 tháng 9 năm 2009Âm nhạc: Ôn tập bài hát : Mời bạn vui múa caTrò chơi: theo bài đồng dao: Ngựa ông đã về(((Tiếng việt: tiết 29, 30: N - MI / MỤC TIÊU: Sau bài học: HS đọc được n , m, nơ, me và câu ứng dụng. HS giỏi đọc ...