• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Giáo án lớp ghép 1+2-10810217
  | 423 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần26Thứ hai ngày 28 tháng 2năm 2011 Tiết1NTĐ1NTĐ2I. Mục tiêu Tập đọcBàn tay mẹ- Đọc trơn cả bài . Đọc đúng các từ ngữ : yêu nhất , nấu cơm , rám nắng,..- Hiểu ND bài : Tình cảm và sự biết ơn mẹ của bạn nhỏ .trả lời được câu hỏi ...
 • Phép cộng trong phạm vi 6-10808354
  | 388 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN : 11GV: Lô Văn CầuThứBuổiTMôn họcTên bài dạyĐồ dùng dạy họcGiáo viênHọc sinh 24211 Sáng1Chào cờ2Tiếng việtVần/uơ/Sgk, thiết kếSgk, b.con3Tiếng việtVần/uơ/Sgk, thiết kếSgk, b.con4ToánLuyện tậpSgk, ...
 • Phép cộng trong phạm vi 7-10808344
  | 340 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN : 12GV: Lô Văn CầuThứBuổiTMôn họcTên bài dạyĐồ dùng dạy họcGiáo viênHọc sinh 01212 Sáng1Chào cờ2Tiếng việtVần/ăt/Sgk, thiết kếSgk, b.con3Tiếng việtVần/ăt/Sgk, thiết kếSgk, b.con4ToánLuyện tập ...
 • Số 0 trong phép trừ-10768986
  | 322 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN : 11GV: Lô Văn CầuThứBuổiTMôn họcTên bài dạyĐồ dùng dạy họcGiáo viênHọc sinh 24211 Sáng1Chào cờ2Tiếng việtVần/uơ/Sgk, thiết kếSgk, b.con3Tiếng việtVần/uơ/Sgk, thiết kếSgk, b.con4ToánLuyện tậpSgk, ...
 • Số 0 trong phép trừ-10768976
  | 331 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 10 Thứ 2 ngày 4 tháng 11 năm 2013Tiết 3TOÁN: Bài: LUYỆN TẬPI. Mục tiêu:- Làm được các phép trừ trong phạm vi các số đã học.- Biết biểu thị ...
 • Phép trừ trong phạm vi 5-10752434
  | 413 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 9 Thứ 2 ngày 21 tháng 10 năm 2013 TOÁN: Bài: LUYỆN TẬPI. Mục tiêu:- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3, biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.- Tập ...
 • Phép trừ trong phạm vi 4-10738284
  | 341 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 9 Thứ 2 ngày 21 tháng 10 năm 2013 TOÁN: Bài: LUYỆN TẬPI. Mục tiêu:- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3, biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.- Tập ...
 • Phép cộng trong phạm vi 4-10725193
  | 335 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 8 Thứ 2 ngày 14 tháng 10 năm 2013Toán: Bài: Luyện tậpI. Mục tiêu:-Biết phép cộng với số 0, thuộc bảng cộng và biết cộng trong phạm vi cac số đã học-Giúp HS kiến thức biết ...
 • giao an lơp1-10699169
  | 329 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 8 Thứ 2 ngày 14 tháng 10 năm 2013Toán: Bài: Luyện tậpI. Mục tiêu:-Biết phép cộng với số 0, thuộc bảng cộng và biết cộng trong phạm vi cac số đã học-Giúp HS kiến thức biết ...
 • giao an lơp1-10699140
  | 326 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 7 Thứ 2 ngày 7 tháng 10 năm 2013Tiết3: TOÁN: LUYỆN TẬPI. Mục tiêu:- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3, phạm vi 4.- ...
 • giao an lơp1-10695747
  | 339 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 7 Thứ 2 ngày 20 tháng 10 năm 2014TOÁN: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu:- Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10; biết đọc, viết, so sánh ...
 • giao an lơp1( an toan GT)-10695743
  | 323 lượt tải | 1 file đính kèm
  AN TOÀN GIAO THÔNGBài 1: Tuân thủ tín hiệu đèn điều khiển giao thôngI Mục tiêu:-Giúp học sinh nhận biết ba màu của đèn tín hiệu giao thông .-Giúp học sinh biết nơi có đèn tín hiệu ĐKGT-Giúp học sinh biết tác dụng của đèn tín hiệu ĐKGT.II.Chuẩn bị: ...