• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • Ôn thi ĐH môn lý (10 đề có ĐA)-2815282
    | 340 lượt tải | 1 file đính kèm
    Đề Số 1I. Phần chung cho tất cả thí sinh ( 40 câu, từ câu 1 đến dâu 40)Câu 1: Trong quang phổ vạch H2 hai bước sóng đầu tiên của dãy Laiman là 0,1216 µm và 0,1026. Bước sóng dài nhất của dãy Banme có giá trị nàoA. 0,7240 B. 0,6860 C. 0,6566 D. ...