• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • hay-5100018
    | 424 lượt tải | 1 file đính kèm
    Ngài có tinh thần lắng nghe và cảm thôngHe has spirit to listen and sympathizeNgài có tấm lòng yêu mến huyng đệHe has the heart to love the brothersNgài có khả năng để phục vụ cách nhiệt thành theo đường hướng của ChúaHe has abilities to Fervent ...