• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • mẫu ke khai mien giam hoc phi 2011-6614533
  | 364 lượt tải | 1 file đính kèm
  SỞ GD&ĐT NGHỆ AN Trường THPT ……………….. Mẫu số 1 "DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2011-2012 (HKI)" LỚP: TT HỌ VÀ TÊN HỘ KHẨU TT Vùng (ghi rõ vùng ...
 • Trang Bìa giáo án@tuyệtđẹp(B.Hanh)-6444625
  | 343 lượt tải | 1 file đính kèm
  Phòng Giáo dục & Đào tạo Anh Sơn Trường Tiểu học Cẩm Sơn . Lớp: 2B Giáo viên :Bùi Thị Hạnh Năm học : 2011- 2012
 • Giao an Tieng ANh 11-5157710
  | 378 lượt tải | 1 file đính kèm
  Date:20/8/09Period 1: revision and introductionI.: the end of the lesson ss will be able to: -the language of english book 10. -the form of english book 11.II.:English book ...
 • so do phan Hoa ung huu co.-5102586
  | 360 lượt tải | 1 file đính kèm
 • so do phan hoa ung vo co.rar-5102589
  | 376 lượt tải | 1 file đính kèm
 • hay-5100018
  | 424 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ngài có tinh thần lắng nghe và cảm thôngHe has spirit to listen and sympathizeNgài có tấm lòng yêu mến huyng đệHe has the heart to love the brothersNgài có khả năng để phục vụ cách nhiệt thành theo đường hướng của ChúaHe has abilities to Fervent ...
 • Toan hoc cao cap-5096969
  | 400 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bo giao an Anh 8(HK2)-4729424
  | 374 lượt tải | 1 file đính kèm
  Date of planning:10/01/09Date of teaching:13/01/09Week 19Unit 9:a first-aid coursePeriod 55:Getting started+Listen and read 1-2I.Objectives:1.Knowledge:By the end of the lesson, students will be able to :+know what they would do in the situations ...
 • GIAO_AN_TIENG_ANH8KI-4728856
  | 369 lượt tải | 1 file đính kèm
  UNIT 1: MY FRIENDS Lesson 1: Section: - GETTING STARTED - LISTEN AND READ Objectives : After finishing the lesson students( Sts) will be able to know about Hoa - Lan and Nien, and to review the simple present - simple past tense.Language ...
 • BAI TAP ON THI HKI LOP 10-4549731
  | 365 lượt tải | 1 file đính kèm
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ENGLISH_K10 I.Choose the word that has the letter PRONOUNCED differently 1. A.language B. package C. mathematics D. marvelous2. A.chemistry B. prepare C. receive D. degree3. A.trouble B. study C. tutor D. subject4 A. ...
 • Ôn thi ĐH môn lý (10 đề có ĐA)-2815282
  | 340 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đề Số 1I. Phần chung cho tất cả thí sinh ( 40 câu, từ câu 1 đến dâu 40)Câu 1: Trong quang phổ vạch H2 hai bước sóng đầu tiên của dãy Laiman là 0,1216 µm và 0,1026. Bước sóng dài nhất của dãy Banme có giá trị nàoA. 0,7240 B. 0,6860 C. 0,6566 D. ...