• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • Lý 6 đầy đủ-1461586
    | 364 lượt tải | 1 file đính kèm
    Tuần : 1 Ngày soạn : 27/09/2007Tiết : 1 Ngày giảng : 05/09/2007TÊN BÀI 1 :ĐO ĐỘ DÀIMỤC ĐÍCH :Biết được GHĐ, ĐCNN.Nhớ lại 1 số đơn vị đo độ dài.YÊU CẦU :Đọc được GHĐ, ĐCNN trên thước.Đổi được 1 số đơn vị đo độ dài.Thao tác thực hành ...