Monday, 24/02/2020 - 12:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • Các kiểu sinh sản-3971262
    | 89 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Giao an Sinh hoc 7 ky 1 09-10-2157419
    | 88 lượt tải | 1 file đính kèm
    Ngày soạn:11/10/2009Tuần: 9 Tiết: 15 Ngành giun đốtBài 15: Giun đấtA. Mục tiêu1. Kiến thức- Học sinh nắm ...