• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Các kiểu sinh sản-3971262
  | 320 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giao an Sinh hoc 7 ky 1 09-10-2157419
  | 308 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ngày soạn:11/10/2009Tuần: 9 Tiết: 15 Ngành giun đốtBài 15: Giun đấtA. Mục tiêu1. Kiến thức- Học sinh nắm ...
 • Sinh 8 Tiết 21 đến hết Ky 1-834790
  | 297 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chương IV: Hô hấp Tiết 21: hô hấp và các cơ quan hô hấpNgày soạn: …/…/…Ngày dạy: …/…/... A) Mục tiêu bài học:HS nêu được khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp đối với sự sống Xác định được các giai đoạn của quá trình ho hấp Giải thích được sự phù ...
 • Giao An Sinh 8 Học Kỳ 1-834838
  | 331 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án: Sinh học 8Tiết1:Bài mở đầuNgày soạn: ...Ngày dạy: …I)Mục tiêuHS nêu được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học.Xác định được vị trí của con ngườ trong tự nhiên.Nêu được các phương pháp học tập đặc thù của môn học.rèn luyện kỹ năng quan ...
 • Giáo án Sinh 8 học Kỳ 2-834821
  | 347 lượt tải | 1 file đính kèm
  Học kì IITiết 36: Thân nhiệtNgày soạn: …/…/…Ngày dạy: …/…/... A) Mục tiêu bài học:Hểttình bày được khái niệm thân nhiệt và các cơ chế điều hòa thân nhiệt Giải thích được cơ sở khoa học và biết vận dụng các biện pháp chống nóng, chống lạnh, để ...
 • GIao An sinh Vật 8 từ Tiết 1 đến tiết 20-834769
  | 310 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án: Sinh học 8Tiết1:Bài mở đầuNgày soạn: ...Ngày dạy: …I)Mục tiêuHS nêu được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học.Xác định được vị trí của con ngườ trong tự nhiên.Nêu được các phương pháp học tập đặc thù của môn học.rèn luyện kỹ năng quan ...
 • Giao Án Sinh Vật 8 Toàn tập-834757
  | 297 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án: Sinh học 8Tiết1:Bài mở đầuNgày soạn: ...Ngày dạy: …I)Mục tiêuHS nêu được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học.Xác định được vị trí của con ngườ trong tự nhiên.Nêu được các phương pháp học tập đặc thù của môn học.rèn luyện kỹ năng quan ...