Saturday, 30/05/2020 - 13:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG

GA lich su 9 ki II CKTKN-5080339

Ngày đăng: 25/02/2011 110 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:
Học kì II. Ngày giảng : 9A..................................... 9B..................................... Tiết 19 : Bài 16 : hoạt động của nguyễn ái quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925 . I.Mục tiêu1.Kiến thức:Những hoạt động cụ thể của Nguyễn ái Quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất ở Pháp, Liên Xô và Trung Quốc. Qua những hoạt động hoạt động đó, Nguyễn ái Quốc đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc và tích cực chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.Nắm được chủ trương và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh ảnh, lược đồTập cho HS biết phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện lịch sử.3.Thái độ: Giáo dục cho HS lòng khâm phục, kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng.II.Chuẩn bị: - ảnh Nguyễn ái Quốc ở Đại hội Tua. - Tài liệu về hoạt động của động của Nguyễn ái Quốc. III.Tiến trình dạy và học:1 . Tổ chức. 9A....................................................9B.......................................................2 . Kiểm tra bài cũ: ( không kiểm tra )3. Bài mới: Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo và bế tắc về đường lối, nhiều chiến sĩ đã ra đi tìm đường cứu nước nhưng không thành công. Nguyễn ái Quốc rất khâm phục và trân trọng các bậc tiền bối, nhưng người không đi theo con đường mà nhiều chiến sĩ đương thời đã đi. Người quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước(5/6/1911). Người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn, cứu dân tộc thoát khỏi vòng nô lệ. Sau một thời gian bôn ba khắp năm châu, bốn bể(1911-1917), cuối 1917 Người từ Anh trở về Pháp, rồi sau đó sang Liên Xô, trở về Trung Quốc và thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, tiền thân của Đảng CSVN...Hoạt động của thầy và tròNội dungHoạt động 1.?Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, hoạt động đầu tiên của Nguyễn ái Quốc là gì?- Các nước đế quốc thắng trận họp nhau tại Véc xai để chia phần. còn Nguyễn ái Quốc đã gửi đến hội nghị một bản yêu sách đòi tự do dân chủ->tuy không được chấp nhận nhưng bản yêu sách đó có tiếng vang lớn đối với VN, nhân dân Pháp và nhân dân thuộc địa.-Tháng 7/1920, Người được đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin->Người hoàn toàn tin theo Lênin .?Trong thời gian tại Pháp, việc làm nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn ái Quốc?GV: Việc làm đó đã đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người từ yêu nước đến chủ nghĩa Mác Lênin và đi theo con đường cách mạng vô sản. ( sự chuẩn bị về tư tưởng)Gv giới thiệu với HS H28(sgk): Hình ảnh Nguyễn ái Quốc đang
Tác giả: Tăng Xuân Sơn