• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Giáo án hóa 9-9112010
  | 343 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ngày soạn :10/8 /09 Ngày giảng:13/ 8Tiết 1.ôn tập.I . Mục tiêu bài học . 1 . Ôn tập lại các kiến thức về nguyên tử , phân tử , công thức hóa học , tên gọi của các chất Axít , ...
 • Giao an Hoa 9 Ki I PP mới-1692928
  | 344 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án môn hoá học lớp 9Tiết 1 Ôn tập hoá học 8 Ngày soạn : Ngày dạy :I . Mục tiêu . Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức cơ bản đã học ở lớp 8, rèn luyện kĩ năng viết PTHH, kĩ năng lập công thức hoá học. Ôn lại bài ...
 • Giao an Hoa 9 Ki II PP moi-1692888
  | 315 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tiết 37 Axit cacbonic - Muối cacbonat Ngày soạn : Ngày dạy :I . Mục tiêu . 1. Kiến thức .Nắm được axit cacbonic là axit yếu , không bền .Nắm được tính tan của một số muối cacbonat và các axit mạnh hơn tạo thành CO2 và ứng ...
 • Giáo Án khoa 9 toàn bô-834966
  | 334 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần lễ: Thứ nhất - từ 15 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2008)Tiết: 1Bài mở đầuÔn tậpI. Mục tiêu:1. Kiến thức:- Giúp Hs nhớ lại những kiến thức đã học ở chương trình Hóa học 8: 4 loại hợp chất hữu cơ, các công thức tính.2. Kỹ năng:- Giúp Hs nhớ lại ...
 • Giáo An Hoa 9 Kỳ 2 08-09-834931
  | 313 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần lễ: Thứ nhất - từ 15 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2008)Tiết: 1Bài mở đầuÔn tậpI. Mục tiêu:1. Kiến thức:- Giúp Hs nhớ lại những kiến thức đã học ở chương trình Hóa học 8: 4 loại hợp chất hữu cơ, các công thức tính.2. Kỹ năng:- Giúp Hs nhớ lại ...
 • Giáo An Hóa học 9 Kỳ 1 08-09-834891
  | 315 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần lễ: Thứ nhất - từ 15 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2008)Tiết: 1Bài mở đầuÔn tậpI. Mục tiêu:1. Kiến thức:- Giúp Hs nhớ lại những kiến thức đã học ở chương trình Hóa học 8: 4 loại hợp chất hữu cơ, các công thức tính.2. Kỹ năng:- Giúp Hs nhớ lại ...