• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • giao an đia 7-2339274
    | 372 lượt tải | 1 file đính kèm
    Thứ 7 ngày 23 tháng 8 năm 2008Phần I: Thành phần nhân văn của môi trườngTiết 1 Bài 1: Dân sốI. Mục tiêu bài học Sau bài học học sinh cần: - Có những hiểu biết căn bản về: dân số và tháp tuổi; dân số là nguồn lao động của một địa ...