• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • QuýTâm-7461677
  | 294 lượt tải | 1 file đính kèm
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎIThực trạng: Số lượng tham gia dự thi đông nhưng số đậu có điểm từ 9 trở lên thấp, tỉ lệ chỉ 45 - 50%. Đặc biệt số học sinh có giải rất thấp. VD: năm học 2009-2010: 8 em giải 3.Số học sinh dưới 9 điểm ...
 • Một vài kinh nghiệm tổ chức các trò chơi dân gian ở trường Tiểu học. (Đoàn Đội)-7384993
  | 337 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHỤ LỤCI. ĐẶT VẤN ĐÊ: 3II. THỰC TRẠNG: 3Ví dụ trò chơi: 4+ Chơi thẻ:. 4+ Trò chơi: Cõng rồng đi chơi. 4III. GIẢI PHÁP: 51 Sưu tầm trò chơi: 52. Chọn trò chơi cho phù hợp lứa tuổi: 53.Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, lời ca: 64. Lựa chọn địa điểm: 75. ...
 • NGHỊ ĐỊNH 40/ CP-XỬ PHẠT TRONG GD-7305315
  | 301 lượt tải | 1 file đính kèm
 • nghị định chính phủ về chính sách đối với cán bộ-7305290
  | 371 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nghị định mới của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khănCán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực ...
 • SKKN BẬC 4- tham khảo-7305279
  | 329 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đề tài: Phương pháp dạy cho học sinh lớp 9 Giải phương trình vô tỷA. Nhận thức cũ- Giải pháp cũ: Phương trình vô tỷ là phương trình chứa ẩn trong dấu căn .Trong chương trình đại số 9 ,phương trình vô tỷ là ...
 • quy chế xét tốt nghiệp-7305272
  | 303 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 11/2006/QĐ-BGD&ĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----- o0o -----Hà Nội , Ngày 05 tháng 04 năm 2006QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBan hành Quy chế xét công nhận tốt ...
 • lgiáo án đại số 7-7305258
  | 335 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ngày soạn:Tiết 1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ I. Muuøc tieoõu: - Houøc sinh hieoàu uûöûuïuøc khaöïi nieoïm sooû höûöøu toå, caöïch bieoàu dieoùn sooû höûöøu toå treoõn truuøc sooû, so saöïnh sooû höûöøu toå. böûuïöïc uûa#u nhaoïn bieoût uûöûuïuøc ...
 • Quyết định Bộ GD&ĐT-1516263
  | 321 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KH Bộ GD&ĐT-1516253
  | 322 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GD Mầm non-1516238
  | 330 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phụ nữ-1516218
  | 305 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Văn bản thi giáo viên giỏi-1516197
  | 297 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 74/BGDĐT-GDCN ...