• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Đề thi HSG Tỉnh năm 2012-8637108
  | 442 lượt tải | 1 file đính kèm
  SỞ GD& ĐT NGHỆ ANKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: NGỮ VĂN 12 THPT - BẢNG AThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1 (8 điểm). Phía sau lời nói dối...Câu 2 (12 điểm). Mỗi bài thơ hay là một sáng ...
 • De thi GVG Tinh chu k× 2011-2015-6859808
  | 352 lượt tải | 1 file đính kèm
  SỞ GD&ĐT NGHỆ AN HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI BẬC THPTCHU KỲ 2011 – 2015Môn thi: NGỮ VĂNThời gian làm bài 180 phút ( Không kể thời gian giao đề)Câu 1.(5.0điểm)Có ý kiến cho rằng: Dạy học môn Ngữ văn theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng sẽ hạn chế sự ...
 • Danh sach HS gioi Quốc Gia-5127360
  | 351 lượt tải | 1 file đính kèm
 • cuc hot-5118526
  | 364 lượt tải | 1 file đính kèm
  The new Superior General speaks to young Oblates Interviewer: Fr. General, you have spoken a great deal about the importance of the young people in the Congregation of the Missionary Oblates of Mary Immaculate. If you were asked to direct words to ...
 • hay lam nha-5118516
  | 359 lượt tải | 1 file đính kèm
  A new Oblate mission in the Archdiocese of Douala (29/10/2010 - Cameroun)The date of August 13, 2010, will long be remembered, since history will say that it was on that day that Fathers Charles EKO and Peter OSEKWUTE began the first Oblate mission ...
 • Bo De Thi HSG Quoc Gia NĂM 2011.pdf-4910254
  | 309 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BAI TAP UNIT 9 ENGLISH 10-5094622
  | 463 lượt tải | 1 file đính kèm
  UNIT 9: UNDERSEA WORLDA. MULTIPLE CHOICES:I/ Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:1/ A. sea B. ocean C. cheap D. teach2/ A. word B. work C. worm D. world3/ A. desks B. parks C. pays D. ...
 • TEST GRADE 10-4752403
  | 381 lượt tải | 1 file đính kèm
  []I[] Choose the best anwer from {} to {}The Statue of Liberty is in ……………………………………………A. the centre of new York City B. New York HarbourC. the suburbs of New York City D. the centre of ChicagoShe did not go to school intil she was 5.[]A. she went ...
 • DE THI HOC KI II MON ANH VAN 10-4752376
  | 643 lượt tải | 1 file đính kèm
  FINAL TEST – SEMESTER II.Time allowed: 45 minutes.Student’s name: ……………………… Class 10 …[]I[] Choose the best anwer from {} to {} Tuan Chau island is ----- 150 kms North East of Hanoi.a. located. b. stood. c. placed. d. bordered. [] Tien Quan Ca is ...
 • Beause of / Despite/Or/But...-5094629
  | 260 lượt tải | 1 file đính kèm
  PART AChoose the corecct option:1. I came back . . . . . . . . . . I`d forgotten my briefcase.   a) because b) because of c) so that d) to2. I cannot come . . . . . . . . . . the weather a) because b) because of c) so that d) to3. I wanted to ...
 • BAI TAP ON TENSES-5094612
  | 468 lượt tải | 1 file đính kèm
  TENSES:1. When I got home I found that water...............................down the kitchen walls A. ran B. was running C. has run D. had been running2. After he.......................his English course, he went to England to continue his study A. ...
 • GA ANH VAN 10 - TRON BO (DA CHINH SUA)-2913314
  | 338 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ngày soạn: 10 tháng 8 năm 2009 Tiết:1.Đọc văn:tổng quan văn học việt namA.Mục tiêu bài học: Giúp hs:- nét lớn của nền VHVN về các phương diện: các bộ phận hợp thành, các thời ...