• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Đề Thi và đáp ánHS Giỏi huyện môn Vật lý 09-10-2823787
  | 333 lượt tải | 1 file đính kèm
  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ 9Câu 1: ý a: 3 điểm; ý b 2 điểm Thời gian ô tô đi được quãng đường S = 25km là t1= = = h 37,5 phútVậy lúc 8h 37,5 ph ô tô cách A 25 km. ( 1 điểm ) B Từ (H.Vẽ) giả sử B là vị trí ô ...
 • Đê Thi Học Sinh Giởi Vật Lý lớp 9 Thanh Chương (09-10)-2412338
  | 318 lượt tải | 1 file đính kèm
 • De thị môn Li THPT_M923 năm 2009-1337568
  | 305 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi và đáp án môn Vật Lý THPT 2009-1337543
  | 314 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thi thử vào lớp 10 chuyên lý-1312343
  | 380 lượt tải | 1 file đính kèm
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2008- 2009A. LÝ THUYẾT : 1. Vận tốc : V = s : t (v là vận tốc , s quãng đường , t thời gian ) đơn vị v : m/s: km/h 2. Tổng các lực : - F = F1 + F2 (F1 , F2 Hai lực cùng tác dụng lên 1 vật cùng ...
 • Đề thi học sinh giỏi tỉnh 2008-2009-921841
  | 399 lượt tải | 1 file đính kèm
  Sở Gd&Đt Nghệ ankỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 thcs năm học 2008 - 2009 Môn thi: vật lý- Bảng AThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1 (4,0 điểm). Một chiếc xe phải đi từ địa điểm A đến địa ...