Monday, 01/03/2021 - 13:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • de kiem tra-11940716
    | 242 lượt tải | 1 file đính kèm
    KIỂM TRA 1TIẾT SỐ HỌC 6ĐỀ KIỂM TRA:ĐỀ 1:Câu 1: ( 2 đ)Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 13 và bé hơn 20 : Chỉ ra 2 cách viết tập hợp A?Tập hợp B gồm các số tự nhiên x chẵn và 13 < x < 20. Tập hợp B là tập hợp gì của tập hợp A, kí hiệu như ...
  • De thi ly thuyet GVDG truong-6472898
    | 189 lượt tải | 1 file đính kèm
    PHÒNG GD&ĐT TÂN KỲ KỲ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNGTRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2011-2012ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNGNĂM HỌC 2011-2012( Thời gian 90 phút không kể thời gian nhận đề)Câu 1: (4đ) ...