• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • Đề Thi HS Giỏi Tiếng Anh 09-10 Nghệ An-2406548
    | 330 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Thi thu tiêng Anh vào lớp 10-1419256
    | 397 lượt tải | 1 file đính kèm
    SỞ GD & ĐT NGHỆ ANđề thi thử tốt nghiệp THCS Môn: Tiếng Anh Năm học: 2009 - 2010I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.1. a. ...