• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • Tuyên tap de thi HSG-6567246
  | 418 lượt tải | 1 file đính kèm
  sở GIáO DụC Và ĐàO TạO Kì THI HọC SINH GIỏI THàNH PHố - LớP 9 Hà NộI Năm học 2008-2009 ...
 • Đề Thi HS Giỏi Sinh Vật 09-10 Nghệ An-2412362
  | 335 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi & đáp án HSG tỉnh 07 - 08 bảng B-1599635
  | 338 lượt tải | 1 file đính kèm
  Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008Môn thi: sinh học lớp 9 - bảng bThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1: (4,5 điểm) 1) Nêu các yếu tố và cơ chế đảm bảo tính đặc ...
 • Bai giai De tuye sinh Dai hoc 2008 - Mon Hoa hoc khoi A-1599639
  | 322 lượt tải | 1 file đính kèm
  Câu1Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng ...
 • Đề thi & đáp án HSG tỉnh 07 - 08 Bảng A-1599630
  | 347 lượt tải | 1 file đính kèm
  Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008Môn thi: sinh học lớp 9 - bảng aThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1: (4,0 điểm) 1) Nêu các yếu tố và cơ chế đảm bảo tính đặc ...
 • DeCtSinh_GDTHPT_M715-1337640
  | 300 lượt tải | 1 file đính kèm
 • De Thị Tốt nghiệp môn sinh THPT_M570-1337620
  | 323 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi tốt nghiệp THPT M493 năm 2009-1337586
  | 330 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đáp án HSG tỉnh nghệ an 07-08-968686
  | 350 lượt tải | 1 file đính kèm
  Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008Hướng dẫn chấm và biểu điểm đề chính thứcMôn: Hoá học lớp 9 - bảng A Câu Nội dungĐiểm12,0Các phương trình hoá học:FeS2 + 2HCl H2S ...
 • Đè thi HSG tỉnh nghệ an 07-08-968624
  | 407 lượt tải | 1 file đính kèm
  Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008Môn thi: hoá học lớp 9 - bảng aThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1: (2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây: ...
 • Đáp án HSG Tỉnh 08 -09-968614
  | 337 lượt tải | 1 file đính kèm
  Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS Năm học 2008 - 2009hướng dẫn và biểu điểm Chấm đề chính thức(Hướng dẫn và biểu điểm chấm gồm 03 trang)Môn: sinh học - bảng ...
 • Đề thi HSG Tỉnh 08 - 09-968607
  | 419 lượt tải | 1 file đính kèm
  Sở Gd&Đt Nghệ ankỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 thcs năm học 2008 - 2009 Môn thi: sinh - Bảng AThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1 (3,5 điểm).1) Hãy so sánh quá trình tự nhân đôi của ADN với ...