Thursday, 17/10/2019 - 04:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • Đề Thi HS Giỏi Lịch Sử lớp 9 ( 09-10 Nghệ An)-2412373
    | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề thi HS giỏi huyện mon Sủ 9-807428
    | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
    Phòng gd &đt quế phongĐề chính thứcKỳ thi học sinh giỏi huyện lớp 9Năm học 2008- 2009Môn: Lịch sửThời gian làm bài: 150 phútCâu 1: ( Bảng A: 04 điểm; Bảng B: 02 điểm- học sinh bảng B không phải làm ý 2 của câu này) Tại sao nói: Xu thế phát ...