• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • Đề Thi và đáp ánHS Giỏi huyện môn toán 09-10-2823922
    | 311 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Bài tập trắc nghiệm ôn tập HK II-1575024
    | 343 lượt tải | 1 file đính kèm
    BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMChương: OXI - KHÔNG KHÍ1. Cho các chất: 1) Fe3O4 2) KClO3 3) CaCO3 4) KMnO4 5) H2ONhững chất được dùng để điều chế khí Oxi ở phòng thí nghiệm là:A. 1, 2, 3 B. 3, 4, 5 C. 2, 4 D. 2, 52. Người ta thu khí Oxi bằng cách đẩy nước ...