• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • Tiết 11. TĐN: TĐN số 3-1858535
    | 342 lượt tải | 1 file đính kèm
    âm nhạcThứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2007âm nhạcThứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2007Tiết 28: Ôn tập bài hát tiếng hát bạn bè mình.Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá sonA. ôn tập bài hát tiếng hát bạn bè mình.B.Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá son.