• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • -1225203
  | 406 lượt tải | 1 file đính kèm
 • -1442466
  | 371 lượt tải | 1 file đính kèm
 • -1293152
  | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • -1289678
  | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • EQMS khối 1,2,3-6397138
  | 376 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chương trình QLCLGD TH được viết trên nền Excel của nhóm tác giả: PHÒNG GD&ĐT QUẾ PHONG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM SƠN Chương trình được viết trên nền ...
 • EQMS khối 1,2,3 theo TT 22-12188801
  | 451 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chương trình QLCLGD TH được viết trên nền Excel của nhóm tác giả: PHÒNG GD&ĐT QUẾ PHONG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM SƠN Chương trình được viết trên nền ...
 • lop 5 Sổ theo dõi chất lượng HS Tiểu học Lớp 1,2,3-12188758
  | 422 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD&ĐT QUẾ PHONG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TH KIM SƠN "GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ I" GIÁO DỤC TIỂU HỌC - CẢ NĂM 1A NĂM HỌC 2017-2018 Tổng số học sinh 1A Tổng số học sinh 1A Tổng ...
 • Đề thi Giữa kỳ 1 2017-2018 môn toán 4-12154615
  | 456 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đề thi Môn Toán: lớp 4 Giữa học kì I1.Nội dung: *Số học:- Biểu thức có chữa một chữ, hai chữ, ba chữ.- Các số có sáu chữ số.- Hàng và lớp; triệu và lớp triệu.- So sánh các số có nhiều chữ số.- Dãy số tự nhiên.- Viết só TN trong hệ thập phân.- So ...
 • HUONG DẪN RA ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT 4 CUỐI NĂM HỌC-12043537
  | 445 lượt tải | 1 file đính kèm
  KẾ HOẠCH, MA TRẬN ĐỀ KTĐK CUỐI NĂM HỌC 2016-2017 Môn Tiếng Việt lớp 4 1. Mục đích đánh giá: Đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 4 vào thời điểm cuối năm hết chương trình tuần 35.- Đánh giá kết quả học tập của học sinh; mức độ chiếm lĩnh kiến ...
 • HUONG DẪN RA ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT 5 CUỐI NĂM HỌC-12043540
  | 402 lượt tải | 1 file đính kèm
  KẾ HOẠCH, MA TRẬN ĐỀ KTĐK CUỐI NĂM HỌC 2016-2017Môn Tiếng Việt lớp 51. Mục đích đánh giá: - Đánh giá kết quả học tập của học sinh; mức độ chiếm lĩnh kiến thức môn Tiếng Việt. Từ đó xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với ...
 • HUONG DẪN RA ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT 2 CUỐI NĂM HỌC-12043534
  | 396 lượt tải | 1 file đính kèm
  KẾ HOẠCH, MA TRẬN VÀ ĐỀ BÀI KTĐK CUỐI NĂM HỌC 2016-2017 Môn Tiếng Việt lớp 3 1. Mục đích đánh giá: Đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 3 vào thời điểm cuối năm hết chương trình tuần 35.- Đánh giá kết quả học tập của học sinh; mức độ chiếm ...
 • HUONG DẪN RA ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT 2 CUỐI NĂM HỌC-12043531
  | 506 lượt tải | 1 file đính kèm
  KẾ HOẠCH, MA TRẬN ĐỀ KTĐK CUỐI NĂM HỌC 2016-2017 Môn Tiếng Việt lớp 2 1. Mục đích đánh giá: Đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 2 vào thời điểm cuối năm hết chương trình tuần 35.- Đánh giá kết quả học tập của học sinh; mức độ chiếm lĩnh kiến ...